Telefon

Locație

Str.Stațiunii nr.23

Email

dinamic.gaz.premium@gmail.com

Branșamente Gaz

Branșamentul de gaze nu este altceva decât o acțiune complexă, care presupune racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Care sunt pasii de executie a bransamentului:

9

În primă instanță, este nevoie de o cerere, care va fi depusă la operatorul de distribuție a gazelor.

Acte necesare:
 • În cazul persoanelor fizice:

  • Copie legalizată după Cartea de Identitate sau buletin
  • Copie legalizată după actul de proprietate
  • În cazul în care există coproprietari, va fi nevoie și de un acord notarial pentru a se putea realiza branșamentul de gaze naturale
  • În cazul în care există, va fi nevoie și de o copie legalizată după autorizația de construire
  • Planurile cadastrale cu rețelele edilitare 1:500 și 1:2000
  • Un acord al proprietarilor de conductă stradală
  • Se poate opta, de asemenea, și pentru o declarație notarială pe proprie răspundere cu privire la despăgubirile care pot fi aduse proprietarilor conductei în cazul unui eveniment nefericit
  • O declarație notarială, declarație din care să reiasă faptul că locuința în cauză nu face obiectul niciunui litigiu
  • În original, certificatul de rol fiscal
 • În cazul persoanelor juridice:

  • Copie legalizată a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului
  • Copie legalizată după actul de proprietate
  • Acord notarial care să ateste faptul că, dacă există, coproprietarii sunt de acord cu serviciile de branșamente de gaze naturale
  • Dacă există, va fi nevoie și de o copie legalizată a autorizației de construire
  • Planurile cadastrale cu rețelele edilitare 1:500 și 1:2000
  • Acordul proprietarilor de conductă stradală
  • O declarație notarială, declarație din care să reiasă faptul că locuința în cauză nu face obiectul niciunui litigiu
  • În original, certificatul de rol fiscal
Stabilirea soluţiei tehnice de racordare

În baza cererii pe care tocmai ați făcut-o, în scurt timp, acasă la dumneavoastră se va prezenta un expert în branșamente gaz, care va stabili următoarele:

 • Soluția tehnică optimă de racordare
 • Actele necesare, respectiv
 • Valoarea estimativă a lucrării care tocmai urmează a fi pusă în practică
Racordarea branșamentului în conducta existentă pe stradă

În ceea ce privește racordarea branșamentului în conducta existentă pe stradă, trebuie să se cunoască faptul că în termen de maxim 30 de zile, veți primi prin poștă:

 • Cererea de racordare, respectiv
 • Schița cu soluția tehnică adecvată de racordare

Imediat după semnarea propunerii comerciale de către dumneavoastră, respectiv a schiței, care atestă faptul că sunteți de acord cu proiectul, veți primi prin poștă:

 • Contractul de racordare în dublu exemplar
 • Tariful aferent serviciilor solicitate

Către Del Gaz Grid se va trimite:

 • Contractul de racordare semnat
 • Dovada plății
Punerea în funcţiune a bransamentului de gaze
 • Imediat după recepția lucrării de execuție se va trece la punerea în funcțiune a branșamentului de gaze, acolo unde acesta a fost solicitat de către dumneavoastră.

Sunați acum

Dorești o programare?

Serviciile Dinamic Gaz

Verificare Instalație Gaze

Revizie Instalație Gaze

Racorduri Flexibile Gaz

Branșamente Gaz

Montaj Detectoare Gaz

Instalații Sanitare